• MYELODİSPLASTİK Sendrom (MDS) NEDİR? • 50 yaş üstü ve gençlerde daha çok görülen bu rahatsızlık erkeklerde kadınlara oranla 2 kat fazla görülür. İlik ve kan rahatsızlığı olarak yorumlanabilecek bu rahatsızlık daha önceleri farklı isimler almıştır. Bunlar, refrakter anemi, prelösemik anemi, smoldering akut lösemi, subakut lösemi, hematopoetik displozi gibidir.

  MDS de çok sayıda immünolojik bozukluk tanımlanmakla beraber MDS nin meydana gelmesinden mi yoksa hastalığın mı yol açtığı kesin olarak anlaşılamamış fakat kemik iliğindeki displazinin opopitozis ve stokinlerle ilgisi olduğu belirlenmiştir.

  Radyason ve benzeri maruziyeti bu hastalığın sorumlusu olarak görülmektedir. MDS hastalığını özetlersek, kemik iliğinin sağlıklı kan hücreleri üretmemesi blast denilen olgunlaşmamış hücreler üretmesidir. Bunlar normal kan hücreleri olan eritrosit, lökosit, ve trombositlerin görevlerini yerine getiremeyecekleri gibi kemik iliğinde birikerek daha ileri rahatsızlıklara yol açarlar. Bazı alt gruplar lösemiye dönüşebilir.

 • BELİRTİLER (Semptomlar):


 • Ciltte çürükler meydana gelmesi
  Yara ve kesiklerin geç iyileşmesi
  Mikrobik hastalıklara ve enfeksiyonel durumlara sık maruz kalmak
  Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, beniz solukluğu.
  En belirgini de kansızlık (anemi)dir.

 • SINIFLANDIRMA:


 • TEŞHİS VE TANI:


 • Yukarıda belirtilen belirtiler bir çok hastalığın habercisi olabileceği için hematolog tarafından kan ve kemik iliği örnekleri alınıp incelenmesi gerekir. Hangi hücre türünde sorun olduğu tespit edildikten sonra tedavi için gerekli yöntemin belirlenmesi açısından MDS tipinin tam olarak anlaşılması için kemik iliği biyopsisi gerekir.

 • Klasik Tedaviler:


 • MDS de tek küratif tedavi, allojenik kemik iliği naklidir. Ancak bu tedavi MDS lilerin çok küçük bir kısmına uygulanmaktadır, bunun sebebi de 55 yaş altı ve histokompatible donörleri olanlara uygulanabilmesidir. Diğerlerine süportif tedaviler uygulanabilmektedir.

 • Klasik tedavileri genel olarak 4 gruba ayırabiliriz:


 • 1. Destekleme tedavisi
  2. Kemoterapi
  3. Büyüme faktörleri tedavisi
  4. Kök hücre transplantasyonu

  Destekleme tedavisi:
  İleri yaşlarda ve farklı rahatsızlıklara sahip olanlara tavsiye edilir.Bu tedavide amaç hastalığı yok etmek değil, hastalığın olumsuzluklarını kısmen yok etmektir. Antibiotik kullanımının yanında hastaya eritrosit ve trombosit takviyesi yapılır. Refrakter anemililerde oldukça etkilidir.

  Kemoterapi:
  İleri safhalardaki hastalara uygulansada bilindiği üzere bir çok yan etkisi vardır. Bu yüzden tüm MDS lilerde uygulanamamaktadır.

  Büyüme faktörleri tedavisi:
  İlerlememiş MDS hastalarında uygulanabilir. Vücudun daha fazla lökosit üretebilmesini amaçlar.

  Kök hücre transplantasyonu (nakli):
  Ancak 50 yaş altındaki, histokompatibl donör sahiplerine uygulanabilir.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'İN BİTKİSEL REÇETESİ

 • Ünlü herbalist BOZKURTBEY'in araştırma ve gözlemleri bu rahatsızlığın psikosomatik kökenli olduğu yönündedir ve reçeteleri bu yönde hazırlanmaktadır. Klasik tıpta neden olduğu yönünde herhangi bir bulguya rastlanamamış olan hastalığa bu yönden yaklaşan BOZKURTBEY %100 lere ulaşan başarısıyla bu hastalığın sebebi ve tedavisi konusunda haklı bir gurur duymaktadır.

  Kan kanseriyle örtüşen sebepler taşıyan bu hastalık tedavi edilmediğinde zaten bu yönde gelişme göstermektedir.

  Beyinsel psikolojik sorunlar, karaciğer üzerinde etkili olduğunda sedef gibi, tedavi edilemeyen bir hastalık nasıl ortaya çıkıyorsa, psikolojik olumsuzluklar sonucunda, beynimizin hormonal ve elektriksel olarak yönettiği bir çok organımız gibi, omurilikte de (vücudun kan yapıcı fabrikası) sorunlar ortaya çıkabilir. Bu şekilde MDS hastalığı gözlendiğinde, BOZKURTBEY'e göre omurilik ile beyin arasındaki koordinasyonun yeniden sağlanması ve düzenlenmesi gerekir. Bu yüzden hastayı önce stabil hale getirmek gerekir.

  Bunun için gerekli olan, yukarıdaki bazı klasik tedavilerle birlikte doğal vitamin ve mineral kaynakları kullanılmasıdır. Bu güne kadar bu hastalıktan kurtardığı yüzlerce kişide kullandığı ve reform niteliğindeki metod budur. Hasta kısmen kendini toparladığında ise omuriliğin beyin tarafından uyarılarak tekrar sağlıklı kan hücreleri üretir hale getirilmesi gerekir.

  Bundan önceki aşamada hasta kansızlık dolayısıyla bitkin bir halde olduğundan kemoterapi yapılması uygun değildir. Hastayı daha az yıpratacak sitotoksik ve sitostotik ilaçlar, antibiotikler uygulanabilir. Bu durumun takibi hematolog doktorunuzun yakın ilgisini gerektirir. Herhangi sentetik, inorganik bir madde bu uyarma işlemini yapamaz, bu insan doğasına aykırıdır.

  Hassas organlar olan beyin ve omurilik, doğal olmayan bir maddeyi kabul etmeyeceği gibi kemoterapik ilaçlar hastaya fayda yerine zarar bile verebilir.

  Bu yüzden tedavi aşamasında radikal bir tedavi henüz geliştirilememiştir. BOZKURTBEY, 15 yıldan beri remisyon dönemi tabir edilen geçici iyileşme dönemine getirilen hastaya uygulattırdığı antispazmolitik nitelikteki bitkisel kökenli ekstreler ve yüksek güçteki doğal vitaminlerle, 4-6 ayda tamamen iyileşme sağlamaktadır. Bu hastalıktan siz de mustarip iseniz mutlaka Herbalist BOZKURTBEY'e iletiniz ve dünya çapındaki bu buluşundan faydalanarak ölümcül bir kansere dönüşebilecek bu rahatsızlıktan tamamen kurtulunuz.

  İkişer aylık 3, hastalığın ileri evrelerinde ve biyolojik olarak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde 4 dönem kullanılması gereken reçetelerin içerdiği bitkisel kokteyller ve bitkisel drogların maliyeti 1200 Dolar'dır.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'e ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

 •                                                                                                                                                  BAŞA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...