• BÖBREK TAŞLARI NEDİR? • Her biri yumruk büyüklüğünde olan böbrekler vücudun yan arka kısımlarına yerleşmiş organlardır. Mesaneye üriter adı verilen dar tüplerle bağlanmışlardır. Görevleri kanı süzmek fayadlı maddeleri tekrar vücuda geri almak, zararlı maddelerin de idrar yoluyla atılımını sağlamaktır. Bir nevi vücudun filtresi görevini yaparlar.

  Böbrek taşlarından korunmanın ilk koşulu günde en az 2 litre su içmektir. Çay, kahve ve kola tüketimini ise sınırlandırmak gerekir. 20 ile 40 yaş arası daha sık görülür. Erkeklerde daha fazla karşılaşılan bu rahatsızlık idrardaki Kalsiyum, oksalat veya ürik asit gibi maddelerin idrardaki yüksek miktarda bulunması sonucu oluşur. Bu maddeler kristaller halinde büyüyerek böbrek taşlarını meydana getirirler. Bu taşlar hareket ederek idrar yoluyla atılabilir fakat idrar kanalının herhangi bir yerinde takılarak idrar akışına engel oluşturan taşlar genellikle korkulan şiddetli böbrek ağrılarına sebep olur.

  Böbrek taşlarının idrarda çözülemeyip atılamayan kristallerden meydana geldiğini belirttikten sonra şu konuya da değinmek gerekir. Normalde idrarda kristal ve taş oluşumunu engelleyecek bazı kimyasal maddeler vardır fakat bazı insanlarda bu engelleyici mekanizma tam olarak çalışmayabilir. Bu kişilerde taş sorunu tekrar görülebilir. • TAŞI OLUŞTURAN SEBEPLER:


 • Uzun dönem hareketsiz kalma
  İdrar yolu enfeksiyonları
  Böbrekte yapısal bozukluklar
  Böbrek rahatsızlığı bulunanlar
  Beslenme alışkanlıkları
  Sıcak iklim kuşağında yaşamak
  Yetersiz sıvı alımı.
  Bazı ilaçlar (anti-viral ilaçlar)
  Genetik faktörler.
  Metabolik hastalıklar (Gut gibi)
  Geçirilmiş barsak hastalıkları
  Yüksek dozda D vitamini alımı ve kalsiyum alımı
  Aşırı kilolu olma

 • TAŞLI HASTALARDA BULGULAR:

 • İdrar yolu taşları hiç bir bulgu vermeyebilir. Bazense ciddi bulgular verebilir. En sık rastlanan yakınma ve ağrıdır. Karakteristik ağrı kolik diye adlandırılan ve böğür bölgesinden başlayıp öne doğru ilerleyen kasık ve testislere de ilerleyebilen (Erkeklerde) ağrılardır. Ağrılar taşın hareket etmesine veya üriner sistemin tıkanmasına bağlı olarak gelişir. Bazen gözle görülebilecek düzeyde idrarda kan görülebilirken baze de sadece mikroskobik incelemeyle ortaya çıkar. Zaman zaman bulantı ve kusma olabilir. Kötü bulanık idrar ve ateş de bu hastalığın eblirtileri arasındadır. • ÜRİNER SİSTEM TAŞLARI NASIL TESPİT EDİLİR?

 • Hasta şikayetleri belli ölçülerde tanı için yardımcı olabilmektedir. Ayrıca taşın görüntülenmesi gerekir.

  DÜSG grafisi: Yatarak çekilen karın ve pelvik bölge grafisi
  Ultrason
  İ.V.P (İlaçlı böbrek filmi)
  Spiral üriner sistem komputer tomografilerinden faydalanır. Bazen kan analizlerine de ihtiyaç duyulur

 • EN SIK GÖRÜLEN TAŞLAR HANGİLERİDİR ?

 • Böbrek taşları çeşitli kimyasal kombinasyonda olabilirler. En sık görülen kalsiyum taşlarıdır. Kalsiyum taşları sıklıkla okzalat veya fosfat ile kombinasyon halinde bulunurlar. Daha az sıklıkla enfeksiyon taşları (magnezyum amonyum fosfat taşları) ve daha da az oranlarda ürik asit ve sistin taşları görülür.

 • TAŞLARLA İLGİLİ ENDİŞEMİZİN NEDENİ NEDİR?

 • Taşlar sıklıkla ağrılara neden olurlar.
  Üriner sistemde enfeksiyon kaynağı olabilirler.
  Eğer idrar yolunun herhangi bir bölgesinde tıkayıcı bir durum oluşturmuşsa zamanla böbrekte fonksiyon kaybına neden olurlar

 • BÖBREK TAŞLARINDA TEDAVİ NELERDİR?

 • Böbrek taşların çoğu kendiliğinden düşme eğilimindedir. Tüm idrar yolu taşlarının yaklaşık 80’i ilaç tedavisi ile düşer. Taşın düşmesini etkileyen en önemli faktör taşın büyüklüğüdür. 4 mm’nin altında taşın düşmesi beklenirken 6 mm’nin üzerindeki taşlar’a müdahale gereklidir. Ayrıca taşların şekli ve idrar yolundaki yerleşimi de düşmeyi etkileyen önemli faktörlerdir.
  Kendiliğinden yada ilaç yardımıyla taşın düşürülmesi
  ESWL ( şok dalgası ile taşları kırmak)
  Minimal invaziv girişimler ( Perkütan Nefrolitotomi, Üreterolitotripsi)
  Klasik açık ameliyat yöntemi

  Bu yaklaşımlardan hangisinin uygulanılacağı taşın yerine, büyüklüğüne, idrar yollarına verdiği veya verebileceği zararına ve taşın cinsine bağlıdır. Günümüzde minimal invaziv tekniklerin gelişmesi sonucu klasik açık cerrahi, en az başvurulan ve eniz tercih edilen metot olarak kalmıştır

 • ESWL (VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARIYLA TAŞ KIRMA)

 • Bir odaktan çıkan şok dalgaları taşın üzerine yönlendirilerek taş kırılır. X-ray ve ultrason ile odaklama yapan ESWL cihazları mevcuttur. Kırılan taş parçaları idrar yoluyla vücuttan atılır. ESWL bütün taşlarda başarı sağlayamaz. Başarı taşın cinsine, sertliğine, büyüklüğüne ve idrar yolunda yerleştiği yere göre değişir. Tek bir seansta kırılabilen taşlar olabileceği gibi tekrarlayıcı seanslara da ihtiyaç duyulabilir.

  ESWL seansı sırasında rahatsızlık hissi ve ağrı duyulabilir. Bu nedenle tedavi öncesi ağrı kesiciler kullanılır. İşlem sonrasında çoğunlukla hastanede kalmaya ihtiyaç olmaz.

  Minimal invaziv girişimler: Bu girişimlerde amaç üriner sistemi tehdit eden taştan kurtulmayı sağlamak ve hastanın en kısa zamanda günlük hayata dönmesini sağlamaktır. Perkütan nefrolitotomi ve Üreterolitotripsi bu grupta yer alan girişimlerdir.

  Taş, uygulanan tedaviye rağmen düşmüyorsa, düşmeyecek boyutlarda ise, idrar yolunda idrarın akmasını engelleyecek tam bir blok oluşturuyorsa, tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyorsa, böbreklerde hasara yol açmışsa girişim gereklidir.

  Önceleri, taş için açık cerrahi yapılırken artık günümüzde minimal invaziv girişimler diye adlandırılan yeni yaklaşım mevcuttur. Bu girişimlerde amaç, en kısa zamanda hastalığın ortadan kaldırılması ve hastanın en erken dönemde günlük hayatına dönmesini sağlamaktır. Minimal invaziv girişimlerde hasta erken dönemde normal yaşamına döner.

 • PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL)

 • Endoskopik böbrek taşı ameliyatında sırt bölgesinde böbrek hizasına 0,5 - 1 cm boyutunda bir kesi yapılır. Röntgen kontrolü altında böbreğe iki ucu açık ince bir tüp yerleştirilir. Bu tüpten yerleştirilen optik cihaz yardımıyla taş video sistemi ile monitörde görülür ve özel aletler yardımıyla çıkartılır. Perkütan ameliyatının en önemli üstünlüğü vücut dokularının normal yapısının korunmasıdır. Bunun sonucunda iyileşme süreci hızlıdır. Hastalar ameliyat sonrası dönemi açık ameliyata göre çok daha rahat geçirmektedir. Hastalarımız genellikle 2 - 3 günde taburcu edilerek günlük aktivitelerine hızla kavuşurlar. Bu, açık böbrek taş ameliyatı ile karşılaştırıldığında oldukça kısa bir süredir.

  Özellikle böbreğin alt havuzcuklarına yerleşen taşlarda ve büyük boyutlu taşlarda ESWL’nin başarısı önemli ölçüde düşer. Bu durumlarda PCNL ameliyatı yüksek başarı sağlayan minimal invaziv girişimdir. Ameliyat işlemi sırasında taşı temizlemek için pnömotik litotripsi ve lazer litotripsi kullanılır. Bu teknolojiler yardımı ile en sert taşlar bile rahatlıkla kırılmaktadır. Bu teknikle tüm böreği kaplayan ve koraliform taş olarak adlandırılan taşlara da müdahale edilebilinmektedir.

 • URETEROLİTOTRİPSİ NASIL UYGULANIR?

 • Üreter taşları hem ESWL hemde üreterorenoskopi (URS) ile müdahale edilerek temizlenebilir. URS’de herhangi bir kesi yapılmaz. İdrar yolundan özel bir endoskopik alet gönderilerek taş üreterde görüntülenir ve temizlenir. Hastaların çoğu aynı gün evlerine dönüp bir gün sonrada normal yaşamalarına dönebilirler. Özellikle alt ve orta üreterdeki taşlarda başarı oranı yüksektir ( %96 - %100 başarı). Üst üreter taşlarının tedavisinde ESWL genellikle ilk tercih edilen tedavi yöntemidir.

  Ancak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ESWL’nin başarı oranları düşmektedir. Genel kural olarak olarak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ve 2 cm’den büyük böbrek taşlarında endokopik girişimler daha yararlı ve başarılı olmaktadır.

 • TAŞLARIN OLUŞUMU ÖNLEMEK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

 • Tekrarlayıcı böbrek taşı olanlarda bazı tavsiyelere dikkat edilerek taşın yeniden oluşumu engellenebilir ya da yeniden oluşması geciktirilebilir. Bu nedenle 24 saatlik idrar analizi ve kan analizini içeren bir değerlendirme yapılır. Ayrıca daha önceki taşların kimyasal yapısı araştırılarak taşların kimyasal yapısı anlaşılır. Metabolik değerlendirme denilen bu işlemlerle idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp sonuca göre diyet ya da ilaç verilebilir.

  Ayrıca:
  Günlük 2 litre sıvı alımı
  Hayvansal protein alımının azaltılması
  Tuz tüketiminin azaltılması
  Lifli dieti tercih etmek
  Taşın kimyasal yapısına göre verilebilecek diete uygun beslenme rejimi tavsiye edilir.
 • ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • Ailenizde taş hastalığı olanlar varsa sizde de taş hastalığı olabilir.
  Taş oluşumunu engellemek için bol miktarda sıvı alınmalıdır. Özellikle su tüketilmesini öneriyoruz.

  Eğer birden fazla taş düşürdüyseniz ya da taş tedavisi gördüyseniz üroloğunuza başvurun. Yapılacak olan kan ve idrar analizleri ile taş oluşturma riskiniz değerlendirilir. Tekrarlayan taş hastalığına karşı gerekli önlemler alınabilir.
  Bazı hastalarda taş oluşmaması için tedaviler önerilebilir.
  Özellikle yineleyen taşları olan hastalarda kontroller ve takip önemlidir. Daha önce taş problemi yaşayan hastalara düzenli kontrol öneriyoruz.
 • HERBALİST BOZKURTBEY'İN BİTKİSEL REÇETESİ

 • Böbrek yetmezlikleri ve bundan kaynaklanan böbrek taşları bitkisel yöntemlerle tamamen, 1 aydan başlamak üzere tedavi edilebilmektedir. Kırma yöntemleri büyük taşlar için uygun olmadığından ameliyat gerektirebilir. Bitki özütleri ise her cins taş için olmasa da böbrek taşlarının %80inin olduğu yerde eriterek idrar yoluyla atılımını sağlar. Fakat yalnızca hasta idrara çıkabiliyorsa bu yöntem uygulanabilir. Diyaliz makinesine bağlanıyor ve hiç idrara çıkamıyorsa bitkisel yönden yapılabilecek bir şey yoktur.

  Her rahatsızlıkta olduğu gibi bitkisel drog ve bitki özleri, bilinçli ve disiplinli bir şekilde hastanın yaşı, hastalığın durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve doktorla istişareli bir şekilde kullanılmalıdır.

  Aylık tahlillerde görülebileceği gibi kullanılmaya başladıktan kısa bir süre sonra böbreklerin çalışmaya başlamasının düzeleceği görülecektir. Herbalist BOZKURTBEY'in böbrek yetmezliği ve böbrek taşları konusunda uzun yıllar üzerinde çalışarak formüle ettiği bitkisel reçeteleri böyle bir rahatsızlığınız varsa kendisine danışınız ve mutlaka yüzlerce sağlıklı olarak hayatını devam ettiren hastalar gibi sizin için de şifa olacaktır. 4 ay kadar süren bu tedavilerin 2 aylık bitkisel reçete tutarı 500 Dolar tutmaktadır.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'e ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

 •                                                                                                                                                  BAŞA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...