• Karaciğer Kanseri Nedir? • Bu tür CA organın önemi ve karaciğerin hücre yapısı dolayısıyla en öldürücü kanser türlerinin başında gelir. Karaciğerin kendi hücresinden kaynaklanan kötü huylu (habis) tümörlere primer (birincil) karaciğer kanseri diyoruz. Karaciğerin kendi hücrelerinden çıktığı için hepatosellüler (karaciğer hücreli) karsinom adı ile anılır. En sık görülen ve en ölümcül tümörlerden biridir. • KARACİĞER KANSERİ GELİŞİMİ AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 • * Hepatit B virüsü enfeksiyonları
  * Hepatit C virüsü enfeksiyonları
  * Hepatit D virüsü enfeksiyonları
  * Aflatoksin (aspergillus flavus zehiri)
  * Sirozlar
  * Genetik.konjenital,metabolik hastalıklar
  * Hemakromatozis, Wilson, Glikojen depo hastalığı
  * Kimyasallar; Nitritler, hidrokarbonlar, solventler
  * (Belki de büyük olasılıkla multifaktöryel!)

 • KARACİĞER KANSERİNİN BULGULARI NELERDİR?

 • Karaciğer kanserinin erken çok özgün bir bulgusu yoktur. O nedenle de tanı konduğunda kanser genellikle büyük boyutlara erişmiş olarak bulunur. Sıklıkla, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, sarılık , karında sıvı toplanması gibi bulgular görülür.

  Bazen karın sağ üst tarafında ağrı dolgunluk hissi olabilir. Kanserin zemininde genellikle kronik bir karaciğer rahatsızlığı (örneğin: siroz) bulunduğundan ve bu hastalıklar da genellikle benzer bulgular verdiğinden olay karışabilir.

 • TANIDA GEÇ KALMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?


 • Karaciğer kanseri büyük boyutlara varmadan özgün şikayetlere neden olmaz. Olan şikayetler de genellikle diğer hastalıklar ile karışır. Bu nedenle, erken tanının temel şartı bu konuda deneyimli bir doktorun şüpheciliğidir.

  Doktorunuz, hele yukarıdaki risk faktörlerinden birine sahipseniz, böyle bir risk altında olduğunuzu bilmeli, sizi bu konuda uyarmalı ve zaman zaman böyle bir gelişim açısından gerekli tetkik ve görüntülemeleri yaptırmalıdır.

 • TEŞHİS:

 • Günümüzde karaciğerdeki her türlü gelişimi, görüntüleme yöntemleri aracılığı ile saptamak mümkündür. Özellikle risk altındaki hastalar en ucuz ve kolay uygulanabilen yöntem olan ultrasonografi ile takibe alınmalıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans görüntüleme (MR), anjiografi başvurulacak diğer yöntemlerdir. Bazen tanıyı kuvvetlendirmek için bu görüntüleme yöntemlerinden birkaçı bir arada kullanılabilir. Kanda, bir tümör belirteci (marker) olan alfa feto protein tayini yapılabilir. Bu testin yüksek çıkması kanser açısından anlamlıdır.

  Ancak kanser olduğu bilinenlerde bile normal çıkabildiği unutulmamalıdır. Normal çıkması tümör yok anlamına gelmez. Tanıda ortada kalınan nadir vakalarda karaciğerden iğne biyopsisi yapılabilir. Ancak bu sık başvurulması gereken bir yöntem değildir. Biyopsi yapılıp yapılmamasına bu konularda deneyimli bir karaciğer cerrahı karar vermelidir.

 • TEDAVİ:

 • Tedavi edilemeyen karaciğer kanserinin sonuçları kötüdür. Böyle bir vakada beklenen yaşam süresi 6-9 ay kadardır. En etkili yöntem tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi yapılabilmesi ise tümörün evresine ve etrafa yayılım olup olmamasına, hastada bir karaciğer hastalığı var ise bunun derecesine bağlıdır. Karaciğer dışına atlamış bir karaciğer kanserinde cerrahinin yeri yoktur. Cerrahinin başarısı tümörün çapı ile de alakalıdır.

  Çapı 5cm olanlarda cerrahi sonrası sağ kalım , tümörü 5cm olanlara kıyasla çok daha iyidir. İdeal şartlarda (5cm, tek, yayılımı yok ...) yapılan cerrahi çıkarımlardan sonra beklenen 5 yıllık sağ kalım %60 civarındadır. Cerrahi uygulanamayan vakalarda kemoembolizasyon, kemoterapi, alkol enjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu gibi yöntemler kullanılabilir. Uygun vakalarda bunlar cerrahi ile birlikte de kullanılabilir.

 • Klasik tıpta karaciğer kanseri tedavisinde ancak %10 un altında başarı sağlanabilmektedir

 • HERBALİST BOZKURTBEY'İN BİTKİSEL REÇETESİ

 • Herbalist BOZKURTBEY’in 15 yıldır uyguladığı bitkisel reçeteler 6 ay devam edildiğinde karaciğer kitlelerden tamamen temizlenmektedir. 3 devre kullanılan bu kokteyller kişinin konumu, hastalığın aşaması ve CA hücre türünün yapısına göre kişiye özel olarak 10dan fazla bitkiden en ileri tekniklerle elde edilir.

  Karaciğer kanseri teşhisi yapılmış ise ivedi olarak Herbalist BOZKURTBEY'e ulaşınız ve çok özel, eşsiz reçete ve bitkisel ürünleri kesinlikle kullanınız. Klasik tedavilerle maalesef kurtulmak imkansıza yakın olan bu hastalıktan %65e varan bir başarıyla bir kabustan uyanırcasına kurtulmak mümkün. İkişer aylık dönemleri 1200 Dolar masraf gerektiren bu reçeteler belki de hayata açılan pencerenizdir.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'e ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

 •                                                                                                                                                  BAŞA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...