• TİROİD KANSERİ NEDİR? • Tüm kanser türleri arasında en az rastlanandır. Bu kanser türü tiroid bezindeki parafoliküler-C hücrelerinden köken alır. Genel olarak tanısı konmuş tüm tiroid kanserlerinde ilk basamak total triodektomi denilen tiroidin tamamının alınmasıdır. Erken tanı konduğunda tedavideki başarısı %100 e yakındır.

  Bu kanser türünün nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte uranyum türü radyoaktif maddelere maruz kalmak, tiroid kanserleri riskini artırır.

  Çernobil nükleer santralindeki kazadan sonra da ülkemizde ve komşu ülkelerde bu kanser türünde artışlar olmuştur.

 • TİROİD KANSERİ NEDİR?

 • Dört ana gruba ayrılırlar:
  1- Popiller kanser
  2- Folliküler kanser
  3- Medüller kanser
  4- Anaplastik kanser
  Guatr olarak bilinen hastalık, tiroid bezinin iyi huylu büyümesidir. Fakat tedavi edilmeden önce kanser yönünden tetkikleri yapılmalıdır.

 • TEŞHİS:

 • Sintigrafi, en dikkat çekici bulguyu veren tetkiktir. Çoğunlukla soğuk nodül (hipoaktif nodül) görüntüsü verir. Ama bazen ılık (normaaktif) nodül de kanser çıkabilir. Hatta sıcak nodülün bile kanser çıktığı görülmüştür.

  Guatrda kullanılan yöntemler tercih edilen bu kanser türünde kan hormon ölçümleri, iğne ile biyopsi ve tiroid ultrasonografisi kullanılır.

  Popiller tiroid CA ve Folliküler tiroid CA da başarı çok yüksek iken medüller tiroid CA'da oran düşüktür. Anaplastik tiroid CA da ise oldukça tedavi oldukça zordur.

  Klasik Tedaviler: Klasik tedavilerde daha önce de belirttiğimiz gibi ameliyat şarttır. Daha sonra radyoaktif iyot 131 uygulanır. Uygulama, kurşun kaplı bir odada hastane şartlarında yapılır. Amaç, ameliyat sırasında kalan ve vücudun başka yerlerine yayılım yapan kanser hücrelerini ortadan kaldırmaktır.

  Daha sonra da TSH düzeyleri hızla düşürülmelidir.

  Unutulmaması gereken yüksek TSH kanserin yeniden nüksüne sebep olur, bu yüzden tiroksin hormonu kullanılır. Belli aralıklarla kanda troglobulin düzeyini ölçmek ve tüm vücutta iyot-131 tarama yapmak en temel takip yöntemlerindendir. Modüler kanserde takip iyot-131 MIBG sintigrafisi ile yapılırken ana plastik türde ise vücut-kemik sintigrafisi kullanılır.

  Popiller tür olan kanserde ise tiroid bezi yanı sıra tek taraflı ve çift taraflı olarak lenf bezeleri de temizlenmektedir.

  Tiroid kanserleri hangi tür olursa olsun tedavi edilmezlerse diğer kanserlerde olduğu gibi yayılmalar yaparak (metastaz) ölümcül sonuçlar doğurabilir.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'İN BİTKİSEL REÇETESİ

 • Herbalist BOZKURTBEY tüm diğer kanserlerde olduğu gibi 1992 den beri bu tür kanseri de bitkisel reçetelerle yüksek başarı oranları ile tam şifa bulunmasını sağlayabilmektedir.

  Tedavi süreci 6 ile 8 ay arasında değişmektedir. O yıllardan bu yana pek çok kişinin hayatı kurtulmuş ve sorunsuz bir hayat sürmektedirler. İki aylık tedavi masrafı 1200 Dolar'dır.

 • HERBALİST BOZKURTBEY'e ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

 •                                                                                                                                                  BAŞA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...